Seslendirmenler

Yuuki Cross - Yui Horie
Zero Kiryu - Mamoru Miyano
Kaname Kuran - Daisuke Kishio
Takuma Ichijo - Susumu Chiba
Hanabusa Aido - Jun Fukuyama
Akatsuki Kain - Junichi Suwabe
Senri Shiki - Soichiro Hoshi
Müdür Cross - Takehito Koyasu
Sayori Wakaba - Kana Ueda
Shizuka Hio - Keiko Sonoda