Hana Yori Dango Türkiye
Hana Yori Dango Türkiye Fan Sitesi

Seslendirenler

Makino Tsukushi - Maki Mochida
Domyouji Tsukasa - Naoki Miyashita
Hanazawa Rui - Kouji Yamamoto
Mimasaka Akira - Yuuta Mochizuki
Nishikado Sojiro - Yoshihiko Akaida
Matsuoka Yuuki - Kanako Tobimatsu
Todo Shizuka - Keiko Imamura
Aoike Kazuya - Ietomi Yoji
Endo Makiko - Fuuko Misaki
Sanjo Sakurako - Mikako Sakurada
Domyouji Tsubaki - Chiho Ohkawa
Domyouji Kaede - Mika Doi
Makino Chieko - Rumi Watabe
Makino Susumu - Takayuki Inoue
Yasukichi Makino - Nobuaki Suzuki
Yuriko Asai - Yoshiko Shimizu
Minako Yamano - Nami Sato