Lovely Complex
Lovely Complex ile ilgili her şey.

Yapımcılar/Sanatçılar

Yapımcılar/Sanatçılar

Yönetmen: Kônosuke UDA, Hiroshi FUKUTOMI, Kazuyo SASAKI, Shigeharu TAKAHASHI, Shin-ichi MASAKI, Toshinori FUKUZAWA, Yasuo IWAMOTO, Yasuro TSUCHIYA
Senaryo: Midori KURIYAMA, Yumi KAGEYAMA, Mio INOUE
Animasyon: Noriko IRIZAWA, Sawako FURUYA, Hisashi KAGAWA, Mayumi YAMAMOTO, Noboru KOIZUMI, Shigeki SATO, Shinya HASEGAWA, Yasuyuki SUZUKI
Müzik: Hironosuke SATO
Dizayn: Hideaki MANIWA, Tsutomu TSUKADA
Orjinal Eser: Aya NAKAHARA