Hakushaku to Yousei
Kont ve Peri FaN Site

Anime Terimleri

Terimler:

Mavi Şovalye Kontu:İngiltere Kralı tarafından Lord İbrazel'e verilen ünvan.Ayrıca,Peri Ulusu Kontu.[Hakushaku:Japonca'da KONT demektir.]

Gladys Ashenbert:Mavi Şovalye Kontesi

Anime Terimleri
Peri Uzmanı:Eskilerden beri insanlar ve periler arasındaki iletişimi sağlayıp,perilerin sorunlarıyla ilgilenmekle görevli Perileri görme yeteneğine sahip kişilerdir.

Anime Terimleri
Soylu Kılıç:Edgar'a atalarından kalan Merrow kızı gözetiminde korunan Peri Ulusu Lord İbrazel'in kılıcıdır.Kılıç Merrow Kraliçe'i tarafından alınacak bir ''safir yıldızı'' ile onu hakeden kişiyi seçecektir.

Anime Terimleri
Merrow:İrlandalı ve İskoçya'lı perilerin ortak birleşiminden oluşan yarı insan yarı balık PERİLERdir.Merrrow;üst kısımda bir insan belden aşağısında ise bir balık görünümündedir ve Merrow'un Kraliçesi'dir.Animenin 4.bölümünde Lydia Merrow Kraliçesinden Edgar'ı Mavi Kont Şovalyesi olarak kabul etmesini ister ancak bunun için Merrow'a bir YILDIZ vererek bedel ödemek gerekmektedir.Bedel ödendiğinde Merrow'da Soylu Kılıcı kullanacak kişiye bir SAFİR YILDIZI verecek ve onu Mavi Şovalye Kontu yapacaktır.

Silver Key:(Gümüş Anahtar):Merrow'a ulaşmanın anahtarı

Ay Taşı:Peri Kraliçesi Leydi Gwendolen'in Ay Taşı Yüzüğü'dür.Ay Taşı Beyaz ve Kırmızı olarak iki renktedir ve aynı zamanda Beyaz Yay ve Kırmızı Yay anlamınada gelmektedir.

Amber(Kehribar):Banshee ağladığında gözlerinden düşen boncuklardır.Kahribarlar efsaneye göre kehaneti simgelemekte ve Mavi Kont Şovalyesi'nin ölümünü bildirmektedir.

Ay Büyüsü:Perilerin asılmalarını önlemek amacıyla kullanılan büyü.